Du som vill engagera dig. Kontakta mig gärna på perl@uvds.org


Om grossister eller tillverkare säljer varor direkt till hushåll bortfaller behovet av butiker alternativt av båda handelsleden varvid uppkommande inbesparingar inom stadsdelen Södermalm i Stockholm är beräknat mer än 20 gånger högre än kostnaderna för ett kulvertnät nedgrävt just under bl.a. gator och trottoarer, vilket ansluter alla fastigheter inom stadsdelen där små vagnar transporterar varorna.

Andra effekter genom systemet bidrar till att biltrafiken minskar med totalt ca 25 procent. Kulvertsträckan på tätbefolkade Södermalm uppgår till 1,3 meter per invånare* till en investeringskostnad om 13 000 kr (10 miljoner kr per km**). Summan motsvarar vid 5 procents ränta (räntan är idag lägre) och 30 års annuitet 70 kr per invånare och månad.

Sannolikt täcks alla kostnader på Södermalm av en fast avgift om dessa 70 kr per invånare och månad samt, per transport, 2 kr i startavgift plus 6 öre per km, dvs. för en transport om tio km 2,60 kr. Bilen kan därigenom aldrig konkurrera för varutransporter! Miljön förbättras! Ekonomin för hushållen, staten och kommunerna förbättras drastiskt. Allt detta är i högsta grad realistiskt!

Varje fastighet som ansluts medför en genomsnittlig inbesparing inom handeln om en dryg miljon kr per år som främst hamnar hos hushållen. En första anläggning med inbesparingar som täcker utvecklingsarbete och kulvertnät omfattar på Södermalm 20 fastigheter till en total investeringskostnad om beräknat 260 miljoner kr***.

* Kulvert anläggs efter alla Södermalms gator, 9,8 mil, och alla 1 832 fastigheter ansluts med 15 meter kulvert vartill kommer, högt räknat, en mil kulvert till en vidtalad grossist (9,8 + 2,7 + 1,0 = 14 mil = 140 000 meter) fördelade på 108 640 invånare.

** Motorvägen väster om Enköping färdigställd år 2010 kostade som jämförelse 52 miljoner per km.

*** Utvecklingsarbetet antas uppgå till ett engångsbelopp om 200 miljoner kr. Ett kulvertnät som omfattar 20 fastigheter och en dagligvarugrossist kostar 64 miljoner kr (68 meter mellan varje fastighet för 20 fastigheter, dvs. 1,4 km + 5 km till vidtalad grossist = 6,4 km). Totalen, 264 miljoner kr medför vid 5 procents ränta och 30 års annuitet en kostnad om 17 miljoner kr per år (264 x 0,06505), dvs. mindre än inbesparingen om 20 miljoner per år. För andra antaganden och beräkningar, se www.uvds.org bl.a. ”Börja läsa här” om ca 10 sidor text. Ni som har erfarenhet av beräkningar, tala om för andra att beräkningarna är realistiska om ni finner så vara fallet! Annars kontakta mig!

Systemet kan också lätt finansieras om arbetsgivarna i stället för att köpa lätta varutransporter med bil väljer att köpa dem mycket billigare och miljövänligare från en liten automatisk vagn, varvid avgifter för transporterna mycket lätt kan finansiera ett kulvertnät nedgrävt just under bl.a. gator och trottoarer mellan nästan alla arbetsplatser där vagnarna rullar. Lätta varutransporter i tjänsten gäller idag huvudsakligen korta körsträckor och sker mest mellan arbetsplatser.

Därtill medför systemet gigantiska inbesparingar i annat än biltransporter.

För bra för att vara sant? Inte alls! Det är dock en enorm sensation att denna förbisedda möjlighet existerar.

Diskutera gärna systemet med din omgivning. Är systemet tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga och kan nettofördelarna motivera alla kostnader. Så är enligt min och många andra personers bedömning tveklöst fallet.

Engagera dig i det i alla avseenden realistiska systemet för transporter av varor! Det kan verkligen göra skillnad fär dig personligen!

Svarar gärna på frågor. Det är möjligt för mig att presentera varudistributionssystemet för grupper personer. Inom Stockholmsområdet kan det ske utan kostnad. På längre avstånd från Stockholm önskar jag ersättning för resa och, i förekommande fall, för uppehälle.

Hjälp mig för allt i världen att förverkliga detta superextemt angelägna system!

Personer och organisationer som ekonomiskt önskar stödja förverkligande av varudistributionssystemet kan betala in medel på kontot i Nordea 3175 22 56832. Avsändaren kan, om önskemål så finns, vara anonym.

Skriv upp dig på listan...

borja_lasa_har.pdf (401.79 kB)
Börja läsa här; När den förarlösa, batteridrivna bilen börjar granskas för lätta varutransporter, om inte förr, kommer hur som helst ett system för transporter av varor av ungefär det slag som beskrivs på denna hemsida att förverkligas (9 sidor)

tvennesidor.pdf (274.33 kB)
Sammanfattning med rubriken "Varudistributionssystemet sammanfattat på två sidor" (2 sidor)

langre_artikel.pdf (1.32 MB)
Längre artikel med rubriken "Ett varudistributionssystem med enorma fördelar för allmänhet och samhälle hindras av starka egenintressen emot systemet hos precis de aktörer allmänheten nog förväntar sig skulle realisera ett sådant system om det är bra" (Ca 100 sidor inklusive bilagor, obs! Ny kapitelindelning från 2018-07-16)

presentation.pdf (2.34 MB)
Presentation med rubriken "Varudistributionssystemet som lönsamt direkt och indirekt nästan helt ersätter bilen"; ger en god beskrivning av systemet - rubrikerna till avsnitten ger en översiktlig bild av systemet med effekter (ca 250 sidor text)

mindre_inbesparingsposter.pdf (1.05 MB)
Dokumentet beskriver ett stort antas poster för inbesparingar och andra fördelar genom varudistributionssystemet (drygt 500 poster som individuellt är av mindre omfattning sett i sitt sammanhang) (ca 80 sdor)

tveklost_bra.pdf (256.37 kB)
Tveklöst bra. Varför varudistributionssystemet enligt min bedömning tveklöst är tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga samt varför nettofördelarna i praktiken tveklöst kan motivera dess kostnader

upprop_stockholm.pdf (5.54 kB)
Upprop till stockholmare att stödja regeringens utredning av systemet och om utredningen utfaller positivt att systemet blir föremål för folkomröstning. Text om två sidor som beskriver systemet och som du kan kopiera och sprida.

handelser_och_annat.pdf (93.89 kB)
Händelser och annat kring Upprop Stockholm

Kontakta mig gärna via e-post: perl@uvds.org