Du som vill engagera dig. Kontakta mig gärna på perl@uvds.org

Varudistributionssystemet som lätt finansieras bl.a. genom att varor kan säljas från grossister och tillverkare direkt till hushåll!

Det sker genom en idag okänd möjlighet som alla trodde var totalt utesluten.

Om nämligen arbetsgivarna i stället för att köpa lätta varutransporter med bil väljer att köpa dem mycket billigare och miljövänligare från en liten automatisk vagn, kan avgifter för transporterna mycket lätt finansiera ett kulvertnät nedgrävt just under bl.a. gator och trottoarer mellan nästan alla arbetsplatser där vagnarna rullar. Lätta varutransporter i tjänsten sker idag mest mellan arbetsplatser.

Därtill medför systemet gigantiska inbesparingar i annat än biltransporter.

För bra för att vara sant? Inte alls! Det är dock en enorm sensation att denna förbisedda möjlighet existerar.

Diskutera gärna systemet med din omgivning. Är systemet tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga och kan nettofördelarna motivera alla kostnader. Så är enligt min och många andra personers bedömning tveklöst fallet.

Engagera dig i det i alla avseenden realistiska systemet för transporter av varor! Det kan verkligen göra skillnad!

Svarar gärna på frågor. Det är möjligt för mig att presentera varudistributionssystemet för grupper personer. Inom Stockholmsområdet kan det ske utan kostnad. På längre avstånd från Stockholm önskar jag ersättning för resa och, i förekommande fall, för uppehälle.

Hjälp mig för allt i världen att förverkliga detta superextemt angelägna system!

Skriv upp dig på listan...

borja_lasa_har.pdf (351.8 kB)
Börja läsa här; Anslutning till systemet av endast 100 fastigheter på t.ex. Södermalm i Stockholm bör uppnå lönsamhet (8 sidor)

tvennesidor.pdf (274.33 kB)
Sammanfattning med rubriken "Varudistributionssystemet sammanfattat på två sidor" (2 sidor)

langre_artikel.pdf (898.69 kB)
Längre artikel med rubriken "Ett varudistributionssystem med enorma fördelar för allmänhet och samhälle hindras av starka egenintressen emot systemet hos precis de aktörer allmänheten nog förväntar sig skulle realisera ett sådant system om det är bra" (Ca 70 sidor samt 18 sidor bilagor)

presentation.pdf (2.06 MB)
Presentation med rubriken "Varudistributionssystemet som lönsamt direkt och indirekt nästan helt ersätter bilen"; ger en god beskrivning av systemet - rubrikerna till avsnitten ger en översiktlig bild av systemet med effekter (ca 250 sidor text)

mindre_inbesparingsposter.pdf (1.05 MB)
Dokumentet beskriver ett stort antas poster för inbesparingar och andra fördelar genom varudistributionssystemet (drygt 500 poster som individuellt är av mindre omfattning sett i sitt sammanhang) (ca 80 sdor)

tveklost_bra.pdf (256.37 kB)
Tveklöst bra. Varför varudistributionssystemet enligt min bedömning tveklöst är tekniskt och i alla andra avseenden möjligt förverkliga samt varför nettofördelarna i praktiken tveklöst kan motivera dess kostnader

Kontakta mig gärna via e-post: perl@uvds.org