För att öka chanserna att innovationen förverkligas kan vara av avgörande betydelse att du tecknar ditt namn nedan. Om du tecknar ditt namn anser du att staten närmare skall utreda projektet. Alla människor är välkomna att teckna sig, inte minst "gräsrötter". Ett så stort antal underskrifter som möjligt är önskvärt. Därför vädjar jag till dig att du tecknar dig. Tala gärna även om för dina vänner och bekanta att detta upprop sker och är extremt viktigt. Aktivera dig även på andra sätt för att sprida information om projektet och dess hemsida (www.uvds.org). Vid tillräckligt antal underskrifter kommer de att sändas till regeringen. Om engagemanget når en viss tröskel så att systemet blir ett allmänt samtalsämne igångsätts enligt min bedömning en självgenererande process som snabbt naturligen via det politiska systemets engagemang slutar med att systemet förverkligas. Ditt namn kommer endast att vara tillgängligt för mig, andra personer som arbetar med projektet och - under given förutsättning - regeringen. Alla människor kommer efter en utbyggnadsperiod att vinna på systemet.

Kontakta mig gärna via e-post: perl@uvds.org